LAND REGISTERED

तुम्हाला तुमची जमीन नावावरती करायची आहे, आता होणार १०० रुपयांत तुमची जमीन नावावर | LAND REGISTERED

LAND REGISTERED: नवीन शासन निर्णयानुसार, तुमच्या नावावर जमिनीची मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी आता फक्त 100 रुपये मोजावे लागतील. तुमची वडिलोपार्जित जमीन किंवा मालमत्ता तुमच्या नावावर हस्तांतरित …

Read News