Magel Tyala Shettale 2023

Magel Tyala Shettale 2023

Magel Tyala Shettale 2023 | शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना, मागेल त्याला शेततळे देणार महाराष्ट्र सरकार

MAHA NEWS

Magel Tyala Shettale 2023: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक उत्कृष्ट प्रकल्प सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातील पावसाचा अंदाज न येणे ही ...