आजचा तूर बाजार भाव ( 5 तासापूर्वीचा भाव…)

MAHA NEWS

Tur Bajar Bha

Tur Bajar Bhav : शेतकरी मित्रांनो, आज राज्यातील तूर बाजारभावाची माहिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही आजचे बाजारभाव तुमच्यासाठी प्रस्तुत करीत आहोत. आपल्या शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी तुम्ही खालील तक्ता पाहू शकता.

Tur Bajar Bha

अत्यंत महत्वाची सूचना: शेतकरी मित्रांनो, तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी खाली दिलेला बाजार भाव पहा.

शेतमाल : तूर

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
21/02/2023
दोंडाईचाक्विंटल33500073837100
दोंडाईचा – सिंदखेडक्विंटल1715071507150
पैठणक्विंटल20500177007691
भोकरक्विंटल68580077216760
कारंजाक्विंटल1800690080007500
वैजापूरक्विंटल104700075007325
हिंगोलीगज्जरक्विंटल300780082608030
मुरुमगज्जरक्विंटल124730078297565
गेवराईकाळीक्विंटल1700070007000
सोलापूरलालक्विंटल76690077007350
अकोलालालक्विंटल2504680079657400
धुळेलालक्विंटल108600073506700
यवतमाळलालक्विंटल208700079707485
मालेगावलालक्विंटल151300075157320
चिखलीलालक्विंटल1151710076607380
नागपूरलालक्विंटल1789670080007675
वाशीमलालक्विंटल1500745081008000
वाशीम – अनसींगलालक्विंटल300695076007350
चाळीसगावलालक्विंटल100570173117100
हिंगोली- खानेगाव नाकालालक्विंटल100740078007600
जिंतूरलालक्विंटल30740077167500
मलकापूरलालक्विंटल2820700082007700
वणीलालक्विंटल165711577557500
परतूरलालक्विंटल19740077507500
मेहकरलालक्विंटल1240680078657600
वरोरालालक्विंटल10650069006700
वरोरा-खांबाडालालक्विंटल14550073006900
नांदगावलालक्विंटल29680175907251
मुखेडलालक्विंटल40694576007410
तुळजापूरलालक्विंटल30700077007500
पांढरकवडालालक्विंटल180750078007700
राजूरालालक्विंटल55660076457525
आष्टी- कारंजालालक्विंटल75700076107225
आर्णीलालक्विंटल355760080007850
देवळालालक्विंटल10550073006300
दुधणीलालक्विंटल1059650077907100
अहमहपूरलोकलक्विंटल231700074217210
काटोललोकलक्विंटल230670077006900
दर्यापूरमाहोरीक्विंटल1000655578807600
औरंगाबादपांढराक्विंटल25734077857562
बीडपांढराक्विंटल104650079007646
भोकरदन -पिपळगाव रेणूपांढराक्विंटल42680072007000
शेवगावपांढराक्विंटल30750075007500
शेवगाव – भोदेगावपांढराक्विंटल10740075007500
गेवराईपांढराक्विंटल243730076817500
अंबड (वडी गोद्री)पांढराक्विंटल37720081007450
परतूरपांढराक्विंटल16730076507500

Leave a comment