Old map Land record

Old map Land record | आता जमिनीचा नकाशा पहा, आपल्या मोबाईलवर

Old map Land record: शेतकरी जमीन खरेदी करताना किंवा नवीन मार्ग तयार करण्यासाठी त्यांच्या जमीनचा नकाशा अपेक्षित असतो. सरकारने आता संगणकांवर ऑनलाइन नकाशा उपलब्ध करून …

Read News